top of page
2_20230326_151636_0001.png
Novinky !
INDICKÝ VEČER.jpg

KREDIT

Odporúčame Vám nabiť si nový kredit vopred počas dní voľna, aby sme mali čas na spracovanie platby a Vy by ste  ho mali k dispozícii v januári.

Ak sa Vám  končí  3-mesačná platnosť KREDITu a máte na ňom nevyčerpaný zostatok, viete si ho preniesť na ďaľšie obdobie a neprepadne Vám, ak si dokúpite nový kredit.

JOGA A ZDRAVOTNÁ TELESNÁ VÝCHOVA V DOMÁCNOSTI 

(pre starších, klientov so zdravotným obmededzením, s požiadavkou na indvividuálny prístup v prostredí domácnosti z rôznych dôvodov )

V novom roku budeme poskytovat službu cvičenie zdravotnej telesnej výchovy a jogy v domácnosti s Alenkou. Táto služba je vhodná pre pre ľudí, ktori nemôžu dochádzať do Ateliéru Surya, majú zdravotné obmedzenie, obmedzenie mobility, menej energie, chcú usporiť čas alebo uprednostňujú komfort cvičenia vo vlastnom domove a individuálnu starostlivosť. Cvičenia sú vhodné aj pre starších ľudí, pre ich vzpruženie po telesnej a mentálnej stranke.  Obdarujte svojich rodičov balíčkom 4 lekcií Lektorka pricestuje do domácnosti v rámci Bratislavy.

RNDr. Alena Erdziaková – cvičiteľka jogy a jogovej terapie a inštruktorka zdravotnej telesnej výchovy

  • Jogu cvičí každý deň viac ako 55-rokov.

  • Doklad o odbornej kvalifikácii Cvičiteľ jogy a jogovej terapie získala na Univerzite Karlovej Fakulty telesnej výchovy a športu v Prahe úspešným absolvovaním akreditovaného vzdelávacieho programu Pohyb a zdravie – jóga a jógová terapie II. na základe platnej akreditácie pre vysoké školy v oblasti vzdelávania Telesná výchova a šport – kinantropológia  + Vzdelávanie sociálnych a telovýchovných pracovníkov v zdravotnej telesnej výchove pre pracovnú činnosť Inštruktor zdravotnej telesnej výchovy 

 

 

 

PODPORUJEM FINANČNE ATELIÉR SURYA 

Uplynulé 3 roky bolo ozaj náročné udržať chod Ateliéru z dôvodu rôznych obmedzení, straty pravidelných cvičebných návykov u klientov. Spoločne sa nám to podarilo a veríme, že budúci rok to bude z hľadiska finanancí jednoduchšie. Ak by ste chceli podporiť Váš Ateliér ľubovoľnou čiastkou, pripájame čislo účtu: 

OZ Slnecny atelier      SK8583300000002101997099

Do poznámky môžete uviesť Vaše meno

​Ďakujeme!

KREDIT

Od 27.9.2022 sme spustili predaj KREDITu:

 

Zvýhodnené vstupy pri kúpe KREDITu bankovým prevodom

Joga, Pilates, Latino dance        7 EUR 

SM systém, Zdravý chrbát          9 EUR

 

 

Platba bankovým prevodom

 

Kúpu kreditu môžete zrealizovať cez rezervačný systém bankovým prevodom. Platba bude pripísaná na Vaše konto  2-3 dni po úhrade. Ponúkame kúpu kreditu v týchto výškach:

 

45 EUR (5 vstupov SM systém, Zdravý chrbát)

70 EUR (10 vstupov Joga, Pilates, Latino dance)

90 EUR (10 vstupov SM systém, Zdravý chrbát)

 

Aďka, Zuzka

Ateliér Surya

bottom of page