top of page

Chi Kung

Čchi-kung znamená v preklade práca s energiou. Brokát bol v dávnej Číne vysoko cenená látka a rovnako vzácne boli aj tieto cviky. Preto sa súbor ôsmich cvikov volá 8 kusov brokátov. Ide o výborné dynamické cvičenie, kde sa precvičí, ponaťahuje a posilní celé telo.

 

Hlavným cieľom je rozprúdiť energiu v tele do úrovne, keď ju človek začne sám cítiť. Cvičenie je rozdelené do štyroch úrovní.

V prvej sa venujeme fyzickému telu. Naťahovaniu, posilňovaniu a uvoľňovaniu. Tak ako sa precvičia svaly, tak sa ohybmi a skrutmi podporuje aj lepšie a intenzívnejšie prekrvenie vnútorných orgánov. Pri pravidelnom cvičení sa to prejaví aj na lepšom fungovaní celého organizmu a pevnejšom zdraví. Začnete vnímať telo z vnútra. Výsledkom je pružné telo a „hodvábny“ pocit uvoľnených svalov. Keď sú všetky cviky zvládnuté, prejde sa na ďalšiu úroveň, a tou je dýchanie.

 

Postupne sa precvičí dýchanie cez rôzne časti tela. Toto dýchanie je nadstavba na fyzické cvičenie. Pozornosť je už po celý čas vo vnútri tela. Precvičujú sa rôzne pomocné dychové cviky, aby bol výsledok rýchlejší a jednoduchší. Výsledkom je udržanie pozornosti vo vnútri tela počas celého cvičenia a schopnosť podstatne lepšie vnímať čo sa v tele deje.

 

Keď je zvládnuté aj dýchanie, je to už len krôčik k tomu, aby bol človek schopný hýbať vedome svojou energiou.

Na ďalšej úrovni sa pracuje priamo s ľudskou energiou, aktivuje sa tantien – energetické centrum v brušnej dutine. Postupne sa robia cviky na zvýšenie prúdenia ktoré cirkuluje v mikrokozmickom orbite. Neskôr sa prejde aj na makrokozmický orbit, kde sa mieša zemská, ľudská a nebeská energia. Popri ôsmich brokátoch sa precvičujú aj iné cvičenia na podporu vitality a otváranie energetických dráh.

 

Posledná úroveň, po zvládnutí všetkých predchádzajúcich, je práca s mysľou. Doteraz bolo potrebné sa sústrediť na jednotlivé časti cvičenia, ale nakoľko tieto sú už úplne automatické, tak je možné myseľ vypnúť. Tým sa stáva z cvičenia meditácia v pohybe s prázdnou mysľou, energeticky nabitým a pružným telom. Je normálne, že na tejto úrovni zažívate príjemné euforické pocity šťastia a radosti. Využíva sa tu špeciálna dychová technika na vypnutie myšlienok, a preto je možné túto úroveň relatívne ľahko zvládnuť.

bottom of page