logo_white.png

Karta MultiSport a jej využitie u nás

Kartu MultiSport máte možnosť využiť na všetky lekcie, ktoré majú v rezervačnom systéme pri svojom názve "MOŽNOSŤ POUŽIŤ MULTISPORT".
Aktuálne prebiehajúce lekcie s touto možnosťou nájdete tu:
Pri prihlasovaní na lekciu v rezervačnom systéme, vpíšte do poľa "Poznámka" slovo "multisport". 
Po predložení karty MultiSport lektorovi za lekciu neplatíte!

Ak sa prihlásite na lekciu, na ktorú nebude povolená karta Multisport, táto karta Vám nebude uznaná a zaplatíte lektorovi za jednorazový vstup podľa nášho cenníka.

Kaucia

Pri prvej rezervácii lekcie je potrebné uhradiť kauciu vo výške 20 EUR. Kaucia sa uhrádza v hotovosti lektorovi. Bude použitá iba v prípade, že sa držiteľ karty neodhlási, resp. neskoro odhlási z lekcie. 

V prípade, že držiteľ karty nebude navštevovať naše štúdio, kaucia mu bude vrátená na základe žiadosti zaslanej na email relaxacie@relaxacie.sk alebo info@relaxacie.sk.

 

Storno lekcie

Rozumieme, že môžu nastať rôzne dôvody, pre ktoré sa nebudete môcť zúčastniť aktivity (jednorazový vstup alebo lekcia v rámci kurzu), ktorú ste si rezervovali.

Ranné hodiny: máte možnosť odhlásiť sa najneskôr do 19:00 deň vopred

Večerné hodiny: možnosť odhlásiť sa najneskôr do 10:00 v deň lekcie

 

V prípade, že tak neurobíte v uvedenom čase je potrebné lekciu uhradiť. Kontaktujte nás na emailoch relaxacie@relaxacie.skinfo@relaxacie.sk