top of page

POSTUP DAROVANIA 2%

Ako darovať 2, resp. 3 % dane z príjmu?

Milí priatelia,

2 - 3% z daní nám pomôžu 

 

Je iba na Vás komu sa rozhodnete darovať svoje % z daní. Budeme však radi, ak ich darujete práve nám. 

Radi by sme naďalej pokračovali v činnosti Ateliéru Surya, usporadúvali pre Vás lekcie jogy, cvičili s Vami, aby ste mali zdravý chrbát, robili rôzne workshopy zamerané na zdravý životný štýl a iné prospešné aktivity pre Vás.

Podľa toho, či ste zamestnanec alebo si robíte daňové priznanie sám, či chcete % dane darovať ako právnická osoba, postup sa líši.
AK STE ZAMESTNANEC A DAŇOVÉ PRIZNANIE VÁM ROBÍ ZAMESTNÁVATEĽ
Zamestnanec

Najneskôr do 15. februára požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov.

Potom je potrebné vyplniť tlačivo na poukázanie 2% z dane -  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. 

Vyhlásenie vyplňte nasledovne*: 

 1. Vyplňte svoje osobné údaje

 2. Vyplňte údaje o zaplatenej dani a dátum zaplatenia dane (oba údaje nájdete v Potvrdení o zaplatení dane, ktorú dostanete od zamestnávateľa):

  1. riadok 12 = uveďte sumu z riadku 24 Potvrdenia o zaplatení dane

  2. riadok 14 – uveďte dátum z riadku 26 Potvrdenia o zaplatení dane

 3. Vypočítajte sumu, ktorú nám môžete poukázať (riadok 13):

  1. 2% z vašej zaplatenej dane, minimálne 3 €

  2. 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v minulom roku odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín (aj pre viac organizácií) a predložíte Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti. (Viď. Nižšie).Vo Vyhlásení zároveň nezabudnite zaškrtnúť pole „spĺňam podmienky na poukázanie 3% z dane“. 

 4. Ak chcete, aby sme vedeli, že peniaze sú od Vás, zaškrtnite aj súhlas so zaslaním údajov (bez tohto súhlasu nedostaneme od daňového úradu informáciu kto peniaze posiela).

 5. Vyplňte dátum a vyhlásenie podpíšte.

 

*Ak máte záujem, radi s vami Vyhlásenie vypíšeme u nás v Ateliéri Surya.

Oba dokumenty Potvrdenie o zaplatení dane (získané od zamestnávateľa) spolu s Vyhlásením je potrebné doručiť na daňový úrad v mieste vášho bydliska do 30. apríla.

Ak ste poukázali 3% z dane, posielate okrem Potvrdenia o zaplatení dane a Vyhlásenia aj Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti.

Pre obvod Bratislava IV je adresa: Daňový úrad Bratislava IV, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava

Môžeme to urobiť za Vás, stačí nám obe potvrdenia doniesť do Surye (lektorovi alebo do kancelárie).

Vyhlásenie
AK SI ROBÍTE DAŇOVÉ PRIZNANIE SÁM/A

Daňové priznanie podávate do 31. marca .

Údaje o organizácii, ktorej chcete darovať svoje % a výšku sumy, ktorú chcete darovať, uvediete priamo v daňovom priznaní.

 Môžete nám darovať:

 1. 2% z vašej zaplatenej dane, minimálne 3 €

 2. 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v minulom roku odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín (aj pre viac organizácií) a predložíte Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti.  Viď. nižšie v textev ( Ako získam potvrdenie k 3% z dane?). Toto potvrdenie musíte priložiť k daňovému priznaniu.

Naše údaje sú :

IČO : 53287584

Obchodné meno/názov:  Slnečný ateliér

Sám si robím DP
AK STE FIRMA / PRÁVNICKÁ OSOBA
Právnická osoba
 • môžete nám poukázať:

 1. 1% z vašej zaplatenej dane, minimálne 8 €

 2. 2% z vašej zaplatenej dane, minimálne 8 €, ak ste v predchádzajúcom roku DAROVALI minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel.

Naše údaje sú :

IČO : 53287584

Obchodné meno/názov:  Slnečný ateliér

Ako získam potvrdenie k 3% z dane?
3%

Ak ste pomáhali v Suryi, vystavíme vám potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti. Zavolajte nám alebo napíšte na slnecnyatelier@gmail.com.

Potvrdenia môžete mať aj viaceré, ak ste pracovali vo viacerých organizáciách. Potom sa dokladajú všetky.

 

Naše údaje

IČO:    53287584        (zarovnané sprava, t.j. prvé 4 polia zostanú prázdne) 

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno alebo názov:  Slnečný ateliér

Ulica: Pod záhradami

​Súpisné / orientačné číslo: 2455/62

PSČ: 841 02

Obec: Bratislava

bottom of page